Zarządzanie osiedlem zamkniętym – co warto wiedzieć?

W obecnych czasach coraz częściej można spotkać osiedla zamknięte. Czym one są? To nic innego jak kilka budynków mieszkalnych połączonych wspólnymi drogami i alejkami, które oddzielone są od reszty otoczenia siatką, płotem czy też murem. Część z takich kompleksów ma również monitoring lub własnego stróża, który pilnuj porządku na osiedlu. A jak wygląda zarządzanie osiedlem zamkniętym?

Zamknięte osiedle a trudności w administrowaniu

Struktura własnościowa i administrowanie to jedne z największych problemów, jakie dotykają osiedla zamknięte. W przypadku, gdy mamy do czynienia z jednym budynkiem mieszkalnym tworzy się wspólnota, która decyduje się na samodzielne administrowanie budynkiem, bądź też zleca to zadanie profesjonalnej firmie, jak na przykład Status. Sprawa nie jest jednak tak prosta w przypadku osiedla zamkniętego – złożonego z kilku budynków wielorodzinnych. Kompleksy te są zazwyczaj dzielone na kilka odrębnych wspólnot mieszkaniowych, gdzie każda znajduje się w osobnym budynku. O ile sprawdza się to w przypadku administrowania poszczególnych budynków, to takie rozwiązanie sprawia, że otaczająca domy tzw. przestrzeń wspólna – drogi, alejki, parkingi, place zabaw, systemy bezpieczeństwa – w praktyce staje się niemal niczyja. Mimo iż korzystają z niej wszyscy mieszkańcy osiedla, to nikt nie chce brać za nią odpowiedzialności.

Co to oznacza?

Najogólniej rzecz ujmując – chaos. Nikt bowiem nie jest więc prawnie zobowiązany do dbania o zieleń czy pokrywania comiesięcznych kosztów związanych np. z obsługą monitoringu, a jakakolwiek uchwała ustalająca zaliczki na ten poczet może być uchylona przez sąd. Wcześniej czy później powoduje to, że trawniki są zaniedbane, place zabaw zniszczone, a monitoring wyłączony. Bez sprawnego zarządzania terenami wspólnymi osiedle traci swój zamknięty charakter, a mieszkańcy bezpieczeństwo, za które zapłacili. Najlepiej zatem byłoby utworzyć jedną wspólnotę mieszkaniową wielobudynkową, która mogłaby zlecić profesjonalnej firmie, jak Status, dbanie o cały teren osiedla i wszystkie budynki.

Powiązane posty

Leave a Comment